Briga za kvalitetu

KVALITETA JE NAŠA PRVA MISAO

Kvaliteta je jedna od temeljnih vrijednosti i smjernice u svim područjima našeg poslovanja.

Izbor najboljih, dokazanih dobavljača:
Dobavljači s kojima razvijamo dugoročne poslovne odnose osiguravaju nam ujednačenu i sigurnu kvalitetu sirovina i repromaterijala.

Pažljivi odabir sirovina i repromaterijala:
Njihova kvaliteta je naglašena od samog početka proizvoda, kada je određena razina koju mora zadovoljiti svaka sirovina i repromaterijal. U našem laboratoriju, se svakodnevno obavljaju deseci testova kvalitete sirovina, koji obuhvaćaju fizičko-kemijske i senzorske provjere, a kontrolama u mikrobiološkom laboratoriju se brinemo o zdravstvenoj ispravnosti naših proizvoda.

Kontrola procesa u proizvodnji
S kvalitetom naših proizvoda i usluga zadovoljavamo potrebe i želje kupaca. Kontrola procesa osigurava da je proizvod svaki dan ujednačene kvalitete.

Kontrola higijenskih standarda
Brinemo nad čistoćom postrojenja, osoblja, sirovina i proizvoda, što se provjerava pomoću mikrobiološkog analiza. Pazimo da radnici poštuju dobru proizvođačku i higijensku praksu, čime se osigurava sigurnost proizvoda.

Kontrola gotovih proizvoda
To uključuje senzorska, mikrobiološka testiranja i provjere trajnosti gotovog proizvoda. Pokusnim pečenjima u laboratoriju simuliramo pečenje na prodajnom mjestu i provjeravamo da li je proizvod pravilno pripremljen i kako će se ponašati na prodajnom mjestu.

Kvalitetu postižemo kroz učinkovitu organizaciju i kontinuirano poboljšanje u proizvodnom procesu, s razvijanjem dugoročnih odnosa s dobavljačima i partnerima, kao i učinkovitim poslovanjem. U skladu s našim vrijednostima, možemo osigurati okruženje koje omogućuje brojne mogućnosti za rad i stvaranje u cijeloj regiji.

Društvena odgovornost

PODRŠKA LOKALNOJ SREDINI

Grupacija Don Don želi aktivno raditi i ulagati u lokalnu sredinu, te podržati aktivnosti u raznim organizacijama na području na kojem naša grupacija posluje. Sponzoriranjem kulturnih institucija i sportskih klubova, te donacijama za razne prigode omogučujemo provedbu brojnih događaja usmjerenih na mlade, starije ljude i potrebite. Donacijama proizvoda iz naše proizvodne linije opskrbljujemo humanitarne organizacije.

Svjesni smo da poštivanjem načela zaštite okoliša, u kojoj djelujemo, doprinosimo zdravijem i kvalitetnijem načinu života lokalne zajednice.

ODRŽIVI RAZVOJ

Poštivanje propisa u području zaštite okoliša je temelj na kojem gradimo naš utjecaj na okoliš i težimo dovoljnom smanjenju otpada i opasnosti za okoliš u kojem živimo.

U skladu s tom orijentacijom su naša temeljna načela:

  • načelo preventive
  • rješavanje problema odpada na izvoru
  • odvojeno skupljanje otpada
  • racionalnost objektata i strojeva
  • racionalno gospodarenje s prostorom
  • traženje praktične vrijednosti otpada - mogučnost racionalizacije

U isto vrijeme smo educirali zaposlenike o problemu postupanja s otpadom, zahtjevima zakonodavstva i njegovim implikacijama i odgovornostima. Želimo promovirati racionalnu uporabu materijala i ekološku svijest.