HORECA

Osnovne prednosti, koje nudimo našim kupcima:

    • Široka paleta proizvoda
    • Mogučnost razvoja prilagođene ponude
    • Mogučnost dostave proizvoda (ambalaža Horeca)
    • Jednostavna priprema i obrada proizvoda ne zahtijeva stručnost
    • Jednostavno i lako upravljanje zalihama
    • Komercijalna podrška
    • Prilagodljiva logistika
    • Uvijek kvalitetan proizvod
    • Ušteda vremena
    • Bolja kvaliteta proizvoda za krajnjeg korisnika
    • Optimalna količina komada TP